Trang chủ Giới thiệu Học sinh Giáo viên Thiết bị Thư viện Thi đua Tài nguyên Trang vàng Hệ thống
 
THÔNG TIN CÁC TRƯỜNG
Huyện :
THCS Đoàn Tùng - Thanh Miện - 30300516
Phiên bản: TMT-QLNT: 01.05.2016
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
STTMã trườngTên trườngMã huyệnWebsite
130300901TT GDTX Huyện300
230300501THCS Tiền Phong300 http://tm-thcstienphong.haiduong.edu.vn
330300502THCS Diên Hồng300 http://tm-thcsdienhong.haiduong.edu.vn
430300503THCS Thanh Giang300 http://tm-thcsthanhgiang.haiduong.edu.vn
530300504THCS Chi Lăng Nam300 http://tm-thcschinam.haiduong.edu.vn
630300505THCS Chi Lăng Bắc300 http://tm-thcschibac.haiduong.edu.vn
730300506THCS Ngũ Hùng300 http://tm-thcsnguhung.haiduong.edu.vn
830300507THCS Cao Thắng300 http://tm-thcscaothang.haiduong.edu.vn
930300508THCS Tứ Cường300 http://tm-thcstucuong.haiduong.edu.vn
1030300509THCS Hùng Sơn300 http://tm-thcshungson.haiduong.edu.vn
1130300510THCS Thanh Miện300 http://tm-thcsthanhmien.haiduong.edu.vn
1230300511THCS Lê Hồng300 http://tm-thcslehong.haiduong.edu.vn
1330300512THCS Đoàn Kết300 http://tm-thcsdoanket.haiduong.edu.vn
1430300513THCS Tân Trào300 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn
1530300514THCS Ngô Quyền300 http://tm-thcsngoquyen.haiduong.edu.vn
1630300515THCS Hồng Quang300 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn
1730300516THCS Đoàn Tùng300 http://tm-thcsdoantung.haiduong.edu.vn
1830300517THCS Thanh Tùng300 http://tm-thcsthanhtung.haiduong.edu.vn
1930300518THCS Phạm Kha300 http://phamkha.edu.vn
2030300519THCS Lam Sơn300 http://tm-thcslamson.haiduong.edu.vn
2130300520THCS Nguyễn Lương Bằng300 http://nguyenluongbang.edu.vn
2230300401Tiểu học Tiền Phong300 http://tm-thtienphong.haiduong.edu.vn
2330300402Tiểu học Diên Hồng300 http://tm-thdienhong.haiduong.edu.vn
2430300403Tiểu học Thanh Giang300 http://tm-ththanhgiang.haiduong.edu.vn
2530300404Tiểu học Chi Nam300 http://tm-thchilangnam.haiduong.edu.vn
2630300405Tiểu học Chi Bắc300 http://tm-thchilangbac.haiduong.edu.vn
2730300406Tiểu học Ngũ Hùng300 http://tm-thnguhung.haiduong.edu.vn
2830300407Tiểu học Cao Thắng300 http://tm-thcaothang.haiduong.edu.vn
2930300408Tiểu học Tứ Cường300 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn
3030300409Tiểu học Hùng Sơn300 http://tm-thhungson.haiduong.edu.vn
3130300410Tiểu học Thanh Miện300 http://tm-ththanhmien.haiduong.edu.vn
3230300411Tiểu học Lê Hồng300 http://tm-thlehong.haiduong.edu.vn
3330300412Tiểu học Đoàn Kết300 http://tm-thdoanket.haiduong.edu.vn
3430300413Tiểu học Tân Trào300 http://tm-thtantrao.haiduong.edu.vn
3530300414Tiểu học Ngô Quyền300 http://tm-thngoquyen.haiduong.edu.vn
3630300415Tiểu học Hồng Quang300 http://tm-thhongquang.haiduong.edu.vn
3730300416Tiểu học Đoàn Tùng300 http://tm-thdoantung.haiduong.edu.vn
3830300417Tiểu học Thanh Tùng300 http://tm-ththanhtung.haiduong.edu.vn
3930300418Tiểu học Phạm Kha300 http://tm-thphamkha.haiduong.edu.vn
4030300419Tiểu học Lam Sơn300 http://tm-thlamson.haiduong.edu.vn
4130300301Mầm non Hoa Sen300
4230300302Mầm non Tiền Phong300
4330300303Mầm non Diên Hồng300
4430300304Mầm non Thanh Giang300
4530300305Mầm non Chi Nam300
4630300306Mầm non Chi Bắc300
4730300307Mầm non Ngũ Hùng300
4830300308Mầm non Cao Thắng300
4930300309Mầm non Tứ Cường300
5030300310Mầm non Hùng Sơn300
5130300311Mầm non Thanh Miện300
5230300312Mầm non Lê Hồng300
5330300313Mầm non Đoàn Kết300
5430300314Mầm non Tân Trào300
5530300315Mầm non Ngô Quyền300
5630300316Mầm non Hồng Quang300
5730300317Mầm non Đoàn Tùng300
5830300318Mầm non Thanh Tùng300
5930300319Mầm non Phạm Kha300
6030300320Mầm non Lam Sơn300
 
Bản quyền thuộc về trường Trung học cơ sở Đoàn Tùng
Địa chỉ: Đào Lâm - Đoàn Tùng - Thanh Miện - Hải Dương- Điện thoại 03203736315 - Email:thcsdoantung@gmail.com
Hiệu trưởng: Trần Văn Yên