PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS ĐOÀN TÙNG
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 13 THÁNG 11 NĂM 2018
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai10:33:24 http://tm-thcsdoantung.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai10:31:59 http://tm-thcsdoantung.haiduong.edu.vn/Default.aspx
3Khách vãng lai10:29:42 http://tm-thcsdoantung.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_kt_hoc_ki_k1_khoi_xep_loai.aspx
4Khách vãng lai10:28:19 http://tm-thcsdoantung.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
5Khách vãng lai10:20:54 http://tm-thcsdoantung.haiduong.edu.vn/default.aspx
6Khách vãng lai10:10:50 http://tm-thcsdoantung.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
7Khách vãng lai09:58:37 http://tm-thcsdoantung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_gv_doc_tong_hop.aspx
8Khách vãng lai09:54:04 http://tm-thcsdoantung.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
9Khách vãng lai09:52:57 http://tm-thcsdoantung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
10Khách vãng lai09:44:20 http://tm-thcsdoantung.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1.aspx
11Khách vãng lai09:31:14 http://tm-thcsdoantung.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_den/Xem_cv_den.aspx
12Khách vãng lai09:10:52 http://tm-thcsdoantung.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
13Khách vãng lai09:10:36 http://tm-thcsdoantung.haiduong.edu.vn/Default.aspx
14Khách vãng lai08:57:42 http://tm-thcsdoantung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6429
15Khách vãng lai08:45:35 http://tm-thcsdoantung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6427
16Trương Thanh Hoa08:29:17 http://tm-thcsdoantung.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Mon_1_anh/nhap_diem.aspx
17Khách vãng lai08:29:10 http://tm-thcsdoantung.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
18Trương Thanh Hoa08:26:32 http://tm-thcsdoantung.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Mon_1_anh/nhap_diem.aspx
19Khách vãng lai08:26:28 http://tm-thcsdoantung.haiduong.edu.vn/Default.aspx
20Khách vãng lai08:26:22 http://tm-thcsdoantung.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
21Trương Thanh Hoa08:24:10 http://tm-thcsdoantung.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Mon_1_anh/nhap_diem.aspx
22Khách vãng lai08:23:49 http://tm-thcsdoantung.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
23Trương Thanh Hoa08:22:27 http://tm-thcsdoantung.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
24Khách vãng lai08:18:50 http://tm-thcsdoantung.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
25Khách vãng lai08:18:18 http://tm-thcsdoantung.haiduong.edu.vn/Default.aspx
26Khách vãng lai08:00:42 http://tm-thcsdoantung.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
27Khách vãng lai06:50:23 http://tm-thcsdoantung.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=490
28Khách vãng lai05:53:26 http://tm-thcsdoantung.haiduong.edu.vn/Default.aspx
29Khách vãng lai05:31:40 http://tm-thcsdoantung.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
30Phạm Thị Phương Anh05:23:39 http://tm-thcsdoantung.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Mon_1_li/nhap_diem.aspx
31Phạm Thị Phương Anh05:23:36 http://tm-thcsdoantung.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Mon_1_li/nhap_diem.aspx
32Khách vãng lai05:23:27 http://tm-thcsdoantung.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
33Khách vãng lai05:19:05 http://tm-thcsdoantung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=27954
34Khách vãng lai04:42:35 http://tm-thcsdoantung.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
35Khách vãng lai04:00:55 http://tm-thcsdoantung.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1_truong_xep_loai.aspx
36Khách vãng lai03:54:19 http://tm-thcsdoantung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=40084
37Khách vãng lai03:39:26 http://tm-thcsdoantung.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
38Khách vãng lai03:15:12 http://tm-thcsdoantung.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
39Khách vãng lai02:28:18 http://tm-thcsdoantung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6458
40Khách vãng lai02:24:43 http://tm-thcsdoantung.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=496
41Khách vãng lai01:58:02 http://tm-thcsdoantung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SKD-00872
42Khách vãng lai01:11:24 http://tm-thcsdoantung.haiduong.edu.vn/default.aspx
43Khách vãng lai01:10:11 http://tm-thcsdoantung.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
13 11 2018